Về đánh giá hiệu

Đánh giá thương hiệu là không thể phủ nhận quan trọng cho các công ty lớn có thể đủ khả năng để chi tiêu tiền bạc nghiên cứu thương hiệu của họ, nhưng ngay cả các doanh nghiệp nhỏ có thể được hưởng lợi từ quá trình này. Thực hiện đánh giá thương hiệu cung cấp một ý nghĩa khách quan của giá trị thương hiệu của bạn và mang lại cho bạn một cảm giác của những gì thương hiệu của bạn đáng giá. Nó cũng có thể cho phép bạn xác định các vấn đề tiềm năng với thương hiệu của bạn.

Your brand can include custom images.

Thương hiệu của bạn có thể bao gồm hình ảnh tùy chỉnh.

Mục đích
Đam mê là một trong những chìa khóa để trở thành một chủ doanh nghiệp nhỏ thành công; bạn cần phải tin vào thương hiệu của bạn ngay cả khi những người khác thì không. Đồng thời, bạn không muốn để cho niềm đam mê của bạn đám mây phán đoán của bạn. Steve McKee, chủ tịch của cơ quan tiếp thị McKee Wallwork Cleveland, giải thích rằng mục đích của việc đánh giá thương hiệu là bước trở lại và nhìn vào thương hiệu của bạn một cách khách quan. Thực hiện một đánh giá khách quan cho phép bạn xem nó như là một nhà đầu tư tiềm năng sẽ và cung cấp cho bạn một cơ hội để sửa bất kỳ vấn đề bạn có thể tìm thấy.

Elements
Có một số yếu tố của một thương hiệu. Một số yếu tố bạn nên đánh giá là tài sản vô hình, tài sản thương hiệu, giá trị thương hiệu và nhận thức về thương hiệu. Tài sản vô hình là tài sản thương hiệu mà không có một chất vật lý nhưng có giá trị – một biểu tượng thương hiệu, ví dụ. Tài sản thương hiệu là một thước đo về lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu của bạn, trong khi giá trị thương hiệu là sự an toàn của thu nhập trong tương lai của thương hiệu – hoặc số tiền bạn mong đợi các thương hiệu để kiếm được. Nhận thức thương hiệu là một biện pháp tốt như thế nào một thương hiệu được biết đến bởi người tiêu dùng.

Đọc liên quan: Quảng cáo Nhựa, hắc ín trên các lợi ích của một thương hiệu

Thực hiện đánh giá
Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn không có các nguồn lực như một công ty lớn, vì vậy bạn không thể đánh giá đầy đủ mọi chi tiết của thương hiệu của bạn. McKee cho những câu hỏi đơn giản về thương hiệu của bạn, chẳng hạn như việc thương hiệu là làm cho phần lợi nhuận phù hợp, nếu nó là tạo ra lợi nhuận vượt trội và nếu thương hiệu được phân biệt rõ ràng. Hãy trả lời những câu hỏi sử dụng dữ liệu cứng dựa trên các hồ sơ tài chính của bạn. Một mô hình hữu ích để áp dụng là mô hình Young và Rubicam tăng trưởng vốn chủ sở hữu thương hiệu, đo lường giá trị thương hiệu của bạn trên hai phương diện: sức sống, hoặc tiềm năng tăng trưởng, và tầm vóc, ý nghĩa trọng của thương hiệu. Các thương hiệu lý tưởng có cả một tiềm năng lớn cho sự phát triển và tầm vóc cao.

Đánh giá tài chính
Một cách khách quan để đánh giá thương hiệu của bạn là nhìn vào các chi phí để tạo ra nó. Bạn có thể ước tính các chi phí sử dụng chi phí lịch sử, giá cả cao cấp, giá trị thị trường và thu nhập trong tương lai. chi phí lịch sử chỉ đơn giản là chi phí bạn đã phát sinh để tạo ra thương hiệu của bạn, giá cả cao cấp là sự khác biệt về giá trị giữa một sản phẩm có thương hiệu và không có thương hiệu, giá trị thị trường là chi phí để mua một thương hiệu tương tự và thu nhập trong tương lai là một ước tính bao nhiêu tiền các thương hiệu sẽ kiếm được trong tương lai, được chiết khấu với giá trị ngày nay. Mỗi một ước tính cung cấp một cái nhìn khác về giá trị của thương hiệu của bạn.