Tạo ra một quy trình tuyển dụng CH Play

Tuyển dụng là một ví dụ rất thú vị về việc văn hoá có thể tự tồn tại như thế nào. Một nền văn hoá được coi là mạnh tai uc sẽ hấp dẫn những nhân viên mới có chung một mục đích và sẽ có xu hướng không chấp nhận những người không có khả năng hoà nhập. Nếu những ai được chấp nhận tuyển dụng mà không phù hợp với nền văn hoá ấy thì nó sẽ có xu hướng đẩy họ đi – không phải vì họ không phù hợp mà vì bản thân họ thấy không phát triển được khả năng của mình và không cảm thấy thực sự hạnh phúc trong nhóm của mình, do vậy họ thường tự nguyện ra đi.

Khi tạo ra một quy trình tuyển dụng, nên xem xét những điểm cần lưu ý sau đây:

Tạo ra một quy trình tuyển dụng CH Play

• Nghĩ kỹ về phẩm chất và kỹ năng zalo của nhân viên mà bạn mong muốn và đảm bảo rằng quy trình tuyển chọn sẽ kiểm tra được các ứng viên có kỹ năng và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu đề ra.

• Một ngày là khoảng thời gian đủ cho buổi tuyển chọn ban đầu. Có thể hỏi thêm những ứng cử viên tốt cho dù bạn cũng không chắc là mình có tuyển chọn họ không.

Tạo ra một quy trình tuyển dụng CH Play

• Hãy tuyển chọn nhân viên ngay trong môi trường làm việc bình thường của bạn và cho các ứng cử viên thấy văn hoá của nhóm mình.

• Hãy áp dụng một cuộc phỏng vấn camera 360 trang trọng để kiểm tra phẩm chất (tính cách, động lực, ý kiến, cách nhìn và đạo đức) chứ không phải kỹ năng chuyên môn của từng người. Một kỹ năng rất tuyệt vời mà bạn nên áp dụng là hỏi các ứng cử viên minh hoạ câu trả lời của mình bằng những kinh nghiệm của bản thân họ trong quá khứ – “Bạn sẽ giải quyết công việc với một người khó tính có quyền hơn như thế nào?”