Taining, cái nào nghĩa đen phương tiện sự phồn thịnh và hòa bình nokia 8800 arte

di hài Không biết đếnnhiều  nokia 8800 arte  người Hoa. Nó có nó là tên gọi từ Hoàng đế Zhezong   nokia 8800 arte  của các Phương bắc Bài hátTriều đại (960-1127) trong 1086.

Các quận Là tốt biết vì các Danxia địa hình. Danxia, cái nào nghĩa đen phương tiện đỏ Cục đá, ám chỉ đến màu đỏ đá cát và hình thành của các Phấn trắng lứa tuổi từ 145 đến 66 triệunăm cách đây.

Bên nhau cùng với Xích Thủy trong Quý Châu tỉnh, Langshan núi trong Hồ Nam tỉnh, Danxianúi trong Quảng Đông tỉnh, Longhu núi trong Giang Tây tỉnh và Jianglang núi trong Chiết Giang tỉnh, Taining trở thành một của Trung Quốc’S sáu Danxia địa hình bao gồm trên cácUNESCO’S Thế giới Tự nhiên Gia tài danh sách trong Năm 2010.

nokia 8800

Taining cũng thế tự hào nhiều xưa tòa nhà. Shangshudi, hoặc là lưu trú của các Bộ trưởng,Là các biết tốt nhất cao ốc hẹn hò trở lại đến các Ming Triều đại. Các nơi cư trú của LiChunye (1571-1637), bộ trưởng của quốc dân phòng thủ trong các triều đại, Là Phúc Kiến’Slớn nhất và tốt bảo quản Ming nơi cư trú.

“Được xây dựng từ 1623 đến 1627, nó bìa hơn hơn 4.000 hình vuông mét và có 120 phònglàm của gạch, đá và gỗ. Tòa nhà là phần lớn một câu chuyện. Thống trị tiêu đề của số haiMing hoàng đế có thể được thấy trên giếng, cái nào là còn đã qua sử dụng, ” nói chấp hànhquận thẩm phán Giang Qiurong.