kinh-te-vi-mo-du-kien-hop-li-o-my-p5

Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ (P5)

Thứ ba, chức năng thu nhập: Chức năng của cạnh tranh là cung cấp một sơ đồ về phân phối thu nhập du hoc nhat lần đầu. Vì cạnh tranh cố hiệu quả sẽ thưởng cho các ...
âm nhạc hiện đại và các trươngf phái âm nhạc khác

Âm nhạc hiện đại và các trường phái khác (P4)

Các tác phẩm này đã có ảnh hưởng lớn đến nhạc sĩ Nga sau này là Nikolay Rimsky Korsakov (1844-1908) và Debussy. Sau đó là đến một thời kỳ “cổ điển kiểu mới” khổ hạnh hơn của Stravinsky ...
âm nhạc hiện đại và các trươngf phái âm nhạc khác

Âm nhạc hiện đại và các trường phái khác (P4)

Ralph Vaughan Williams (1872-1958), sau một thời gian ngắn sống ở Paris và say mê âm nhạc của Ravel, đã hồi hương để sáng tác loại âm nhạc mang đậm mầu sắc dân gian Anh, nhờ đó mà ông được tôn ...