kinh-te-vi-mo-du-kien-hop-li-o-my-p5

Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ (P5)

Thứ ba, chức năng thu nhập: Chức năng của cạnh tranh là cung cấp một sơ đồ về phân phối thu nhập du hoc nhat lần đầu. Vì cạnh tranh cố hiệu quả sẽ thưởng cho các ...
cac-ly-thuyet-kinh-te-cua-phai-cambridge-p7

Các lý thuyết kinh tế của phái Cambridge (P7)

Lý thuyết kỉnh tế của K. Wicksell (1851 – 1926): K. Wicksell sinh ở Thụy Điển, ông quan tâm tới nhiều lĩnh vực như triết học, toán học và kinh tế học. Sau 10 nãm ...
giao-hang-va-xung-dot-p3

Giao hàng và xung đột (P3)

Một cỏa hàpg cổ thể trả lời vấn đề trên. Khách hàng chịu trách nhiệm tròng việc lựa chọn sản phẩm du hoc nhat và chi phí vận chuyển về nhà, yêu ...