Schwab so sánh Detroit năm 1990 với Silicon camera360 trên máy tính

Schwab so sánh Detroit năm 1990 với Silicon Valley vào năm 2014. camera360 trên máy tính  Năm 1990, ba công ty lớn nhất tại Detroit đã có một vốn hóa thị trường của $ 36bn (£ 25 tỷ), doanh thu $ 250 tỷ và 1,2 triệu nhân viên. Trong năm 2014, ba công ty lớn nhất tại Silicon Valley đã có camera360 trên máy tính  một vốn hóa thị trường cao hơn đáng kể ($ 1.09tn) tạo ra khoảng doanh thu cùng ($ 247bn) nhưng với khoảng 10 lần ít hơn nhân viên (137.000).

camera360 trên máy tính

Nó là dễ dàng hơn để kiếm tiền ngày hôm nay với công Tải camera 360 sam sung nhân ít hơn so với một phần tư thế kỷ trước. Lập và điều hành một công ty xe hơi là một doanh nghiệp tốn kém và đòi hỏi rất nhiều công nhân.Một công ty mà làm cho tiền của mình ra khỏi một ứng dụng thông minh đòi hỏi ít vốn, không phải trả tiền cho lưu trữ hoặc vận chuyển trong cách mà các công ty xe hơi làm gì và phải gánh chịu hầu như không có thêm chi phí là số lượng người dùng tăng lên. Trong thuật ngữ kinh tế, chi phí cận biên trên mỗi đơn vị sản lượng có xu hướng hướng về phía không và trở về với quy mô cao. Điều này giải thích lý do tại sao các doanh nghiệp công nghệ cao có thể rất giàu rất trẻ.

Thay đổi công nghệ luôn luôn gây rối. Có một phân cực của thu nhập và sự giàu có trong làn sóng đầu tiên của công nghiệp hóa vào đầu của thế kỷ 19, và điều này đã dẫn đến những thay đổi chính trị và thể chế trong vòng 100 năm giữa 1850 và 1950: sự lây lan của nền dân chủ; sự xuất hiện của công đoàn; đánh thuế lũy tiến và sự phát triển của mạng lưới an sinh xã hội. Những giúp tạo ra thị trường lớn hơn cho các mặt hàng tiêu dùng đã được sinh ra bởi cách mạng công nghiệp thứ hai: TV, radio, máy hút bụi và các loại tương tự.

camera360 trên máy tính

Nhưng hơn bốn thập kỷ qua một mô hình chính trị mà Ứng dụng camera 360 di động cả hai tạo điều kiện cho sự lây lan của công nghệ và cung cấp một số bảo vệ chống lại hậu quả phá hoại của nó đã bị tấn công. An sinh xã hội đã trở nên ít hào phóng, mức thất nghiệp dài hạn là cao hơn nhiều, thuế đã trở nên ít tiến bộ, chính trị ngày càng được thống trị bởi những người có túi sâu nhất có thể vận động hành lang to nhất.