Những con số chấn động về số lượng màn hình iPhone 6 và iPhone 6 Plus được sản xuất mỗi ngày tại Trung Quốc

Những con số chấn động về số lượng màn hình iPhone 6 và iPhone 6 Plus được sản xuất mỗi ngày tại Trung Quốc

Hiện nay, đối tác sản xuất chính của Apple là Foxconn có hơn 200.000 công nhân làm việc. Nhiệm vụ mỗi ngày của những công nhân này chính là sản xuất màn hình iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

Nhà máy Foxconn được đặt tại Trịnh Châu, Trung Quốc có đến 100 dây chuyền phục vụ cho việc sản xuất màn hình iPhone với năng suất khoảng thay 550.000 màn hình iPhone mỗi ngày, trong đó có 140.000 màn hình iPhone 6 Plus và 410.000 màn hình iPhone 6). Mặc dù năng suất sản xuất như vậy nhưng con số màn hình sản xuất ra vẫn không đủ phục vụ cho nhu cầu của Apple để sản xuất iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

Một công nhân giấu tên cho biết, mỗi công nhân ở đây phải sản xuất lên đến hơn 400.000 màn hình iPhone 6 và 140.000 màn hình iPhone 6 Plus, năng suất này được cho là cao nhất từ trước đên nay nhưng vẫn không đủ đối với nhu cầu của người dùng. Còn đối với iPhone 6 Plus thì họ đang phải tuyển thêm nhân công cho những dây chuyền sản xuất màn hình cho mẫu iPhone màn hình lớn này, chính vì kích thước màn hình khá lớn nên tốc độ sản xuất màn hình iPhone 6 Plus hiện nay đang gặp phải một số vấn đề.