Một lĩnh vực nên đầu tư thời gian CH Play là tuyển dụng

Nhân viên của bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi họ bị đem ra so sánh, thứ nhất là với những nhân viên khác ch play trong cùng một nhóm, thứ hai với những người trong cùng công ty và cuối cùng là với những người ngoài công ty.

Bạn phải chắc chắc rằng mình đối xử công bằng và cởi mở với nhân viên khi xét đến khía cạnh tiền lương, thăng chức và tiền thưởng. Chỉ một quyết định thăng chức sai lầm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, uy tín của bạn và đến tinh thần, nhuệ khí của các nhân viên. Do vậy, hãy đảm bảo rằng mình làm đúng. Dành thời gian đầu tư vào công việc này quả là có ích. Bạn không được thiên vị những người làm việc cho các dự án hiện tại mà bạn quan tâm tai facebook bằng cách thăng chức cho họ hay thưởng cho họ những khoản tiền thưởng.

Một lĩnh vực nên đầu tư thời gian CH Play là tuyển dụng

Mọi người phải được đối xử công bằng. Một cách hiệu quả để tránh thăng chức nhầm người là hãy bỏ ý định thăng cấp cho một số thành viên có kinh nghiệm trong nhóm của bạn.

Một lĩnh vực nên đầu tư thời gian là tuyển dụng. Kiểu nhân viên bạn đang cố gắng tuyển dụng cũng đem đến một thông điệp cho nhóm của bạn. Việc tham gia vào quá trình tuyển dụng cho thấy bạn quan tâm đến game avatar tương lai của nhóm. Đây cũng là cách bạn muốn nhóm của mình có tính khoan dung. Một lỗi phổ biến mà các nhà lãnh đạo giỏi thường mắc phải là tuyển những người là phiên bản của chính mình.

Một lĩnh vực nên đầu tư thời gian CH Play là tuyển dụng

Điều này phản ánh đúng một thực tế là văn hoá có xu hướng tiếp thu cả những yếu kém của các nhà lãnh đạo. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Bạn phải lựa chọn các nhân viên hiện nay của mình xem ai là người phù hợp nhất khi dự án bắt đầu, ai là người phù hợp với dự án đang tiến triển hay ai là người thích hợp khi dự án chuẩn bị kết thúc. Những người phù hợp khi dự án chuẩn bị kết thúc thường không có nhiều và họ thường là những người không dễ bộc lộ tính cách của mình. Nhiệm vụ của bạn là phải đảm bảo rằng có nhiều nhân viên tham gia vào nhóm. Cần lưu ý một điều nữa là không được để cho mình mang tâm trạng bất an khi tham gia vào quá trình tuyển chọn những nhân viên ưu tú – bạn không được coi những nhân viên này là mối đe doạ. Hãy nhớ rằng người giỏi thường tuyển chọn những người giỏi hơn trong khi đó người dốt thường tuyển chọn những người dốt hơn.