Dính hết thuốc nhuộm tóc vào tay cầm chơi game fifa online 3 giá rẻ rùi đây này

Dính hết thuốc nhuộm tóc vào tay cầm chơi game fifa online 3 giá rẻ rùi đây này

Tại lúc đang nhuộm tóc mình ngủ gật nên để mấy bạn nhân viên làm rơi cả thuốc nhuộm tóc vào tay cầm chơi game fifa online 3 giá rẻ đây này. Làm thế nào bây giờ, thuốc dính vào da thì còn dùng nước lau được chứ dính vào đồ đạc khó lau lắm. Giờ nhìn nó lem nhem lắm, mình biết làm gì đây bắt đền mấy em đấy đi lau sạch tay cầm chơi game fifa online 3 giá rẻ cho mình thui.

Chứ tay cầm chơi game fifa online 3 giá rẻ bẩn thế mình mà cầm vào thì bẩn hết tay mình à, lau bao giờ mới sạch được đây. Các em ấy đang ngồi lau mãi mà còn chưa sạch được kia kìa, đừng có dùng sức thế phải dùng mưu đi các cô gái ạ. Lên mạng mà tìm xem cách nào để làm sạch vết thuốc nhuộm dính vào tay cầm xbox 360 giá rẻ chứ, cứ ngồi mà lau bằng nước thế có đến đêm cũng không xong.

Mà mấy em cứ ngồi tập trung lau cái tay cầm chơi game fifa online 3 giá rẻ của chị mà bỏ rơi những khách hàng khác không làm là lại bị lườm cho cháy mắt bây giờ. Các khách hàng khác thì mới ra tiền chứ cứ ngồi lau mỗi cái tay cầm ps3 giá rẻ thì cũng chỉ lấy được tiền từ mình thui mà. Tất nhiên là không làm sạch cho mình thì cũng bị mắng rùi, mình mắng rùi chủ cửa hàng cũng mắng nữa. Nói chung đã gây ra tội lỗi là phải bị mắng từ phía  nào thì thế hoặc cả từ hai phía luôn, không trừ lương là may rùi.