Diễn viên quần chúng

Những nhân vật có chức quyền trone chính quvền hiện tại ở Việt Nam. Đây là Hoàng tử – người chí huy của lưới…

Klein bật chiếc máy chiếu màn hình tinh thể lỏng. Trên màn ành hiện lên một người đàn ông tuôi độ tứ tuần có nét mặt u buồn…

  • Tên của anh ta là Hồ Tuấn Khang, bình phong là giám đốc công ty Sao Băng chuyên cung ứng nhân sự cho thị trường giai trí.
  • Đó là bình phong! – Richard cười khẩy – Còn về thực chất thỉ hắn ta cung ứng cái gì cho thị trường giai trí? Gái, rượu hay ma túy?

  • Với lình vực giải trí ở Việt Nam thì bình phong đó cũng chính là thực chất công việc của anh ta. Với chúng ta, anh ta là một đầu mối cung ứng tin tình báo từ chính những khách hàng của mình.
  • Nghĩa là lưới cua anh ta mới là chính, còn lưới mà tôi có trách nhiệm tổ chức thực chất chi là bình phong cho lưới cua anh ta? – Richard Bùi nhún vai.
  • Anh có thể nghĩ như vậy, vì tôi chưa đề cập đến công vụ của anh với anh ta. Anh có nhiệm vụ đến gập và tiếp nhận tất cà thông tin về lưới phi đội.
  • Lý do?
  • Một điệp viên sống thọ không nên quá tò mò – Klein nheo mắt – Mới vừa rồi, chẳng phải anh đã nói thể sao?