Chăn lông cừu dính một đống tóc

Chăn lông cừu dính một đống tóc

Không biết là vào cái mùa rụng tóc hay do tóc mình yếu mà mình thấy cái chăn lông cừu có một đống tóc của mình chứ. Mình không có thói quen nằm gối nên cứ vừa nằm lên chăn rùi vừa đắp chăn luôn.

Xong lúc nào nóng thì đạp chăn ra rùi trèo lên chăn nằm nên bao nhiêu tóc rụng ra dính hết cả vào cái chăn lông cừu đấy luôn. Hôm nay mới để ý thấy là dính nhiều cực kì luôn ấy ạ, nhìn mà phát hoảng cả ra.

Không ngờ cái đầu mình lại rụng nhiều tóc thế, cả cái chăn lông cừu không chỗ nào là không thấy tóc cả, sợ thật đấy ạ. Thế này có khi phải xem lại dầu gội với cách chăm sóc tóc thui chứ thế này mình thấy có vẻ không được ổn rùi.

Giờ ngồi gỡ tóc ở cái chăn lông cừu ra không biết đến bao giờ mới hết được, cái chăn nó to mà rộng như thế mà không hiểu mình nằm thế nào mà thấy góc nào cũng có tóc mới tài chứ, chả lẽ mình lăn lộn giỏi thế cơ à.

Tại cái chăn lông cừu không có vỏ bên ngoài nên thế đấy, cái tóc nào rụng ra là dính chặt cái tóc đấy, thế mới khổ chứ. Thế này thì biết ngồi đến giờ nào đây, vì ban ngày ngồi gỡ được ít tóc xong đến tối ngủ thế là lại lăn lộn vào đấy lại thêm đống tóc nữa vào chăn lông cừu thế thì có mà bằng hòa rùi.

Có khi với tình trạng này mình phải đội mũ đi ngủ hoặc không phải tết tóc lại cho nó đỡ rụng ra mới được chứ thế nào thì suốt ngày ngồi mà nhặt tóc ạ.

CHọn mua chăn đẹp tại http://www.chanlongcuuvn.com/2015/12/chan-long-cuu-yuki-2m-x-2m3.html