Hợp pháp

Ông… – Tùng băn khoăn – Cụ thể ông cần tôi làm gi? Mở máy vi tính phòng làm việc và’ laptop cùa tôi, mở giúp khóa số két sắt cùa tôi nữa. Yên tâm, tất cả đều là sở hữu ...
dam-van-khong-biet-lam-gi-o-trong-ay

Dậm vẫn không biết làm gì ở trong ấy

Điền để chiếc mũ cối lên một đầu chiếc bàn gỗ mộc cũ kỹ, kê làm bàn uống nước ở giữa nhà, tiện tay xếp lại cái khay chén uống nước, có ...