Schwab so sánh Detroit năm 1990 với Silicon camera360 trên máy tính

Schwab so sánh Detroit năm 1990 với Silicon Valley vào năm 2014. camera360 trên máy tính  Năm 1990, ba công ty lớn nhất tại Detroit đã có một vốn hóa thị trường của $ 36bn (£ 25 tỷ), doanh thu $ 250 tỷ và ...